Założyciel Akademii. Po 30 latach nieprzerwanej praktyki zdecydował się propagować autorski styl walki, będący nowym i odważnym spojrzeniem na aikido. Absolwent Instytutu Kultury Fizycznej na Uniwersytecie Szczecińskim.

Wierzy, że aktywność ruchowa jest nieodłączną częścią życia człowieka. Pasja związana ze sztukami walki przyszła już w dzieciństwie, a jej realizacja rozpoczęła się gdy ukończył 16 lat, wraz z pierwszymi poważnymi treningami. Sztuki walki stały się czymś więcej niż pasją, stały się jego filozofią życia.